Sålda hästar

Baltzar

Aquarius

Skånhällas Jesper

Hembys Jupiter

Robin Hood

Lill Ruben

Baltimore

Varonne

Santiago Field Farm

Euclades

Jamaro af Lida