Stallet

Stall Skantefjäll är inte längre ett inackorderingsstall.